ทำการนำเสนอผ่านระบบได้ง่าย

 


 
 
 

  สามารถนำการเสนอ File ต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้หลากหลายแบบ เช่น MS word, Excel, Power Point, PDF, Text, Picture file


 

 

 

 
 
Copyright © 2010 True Co., Ltd. All Rights reserved.