รองรับ Desktop/Application Sharing

 

 
 
 

  กำหนดสิทธิในการพูด/เขียน ได้ง่ายๆ

  พิมพ์ข้อความได้ทั้งแบบส่วนรวม (Public) และส่วนตัว (Private)

 

 

 

 
 
Copyright © 2010 True Co., Ltd. All Rights reserved.